monogram renaat

Home

renaathome

Renaat Ramon is een belangrijk beeldhouwer en graficus. In de constructivistische lijn. Maar wie zijn atelier binnenstapt merkt van dat beeldhouwen helemaal niets. Geen pluisje op de vloer, geen vuiltje aan de lucht. Meer een studeerkamer dan een atelier. Meer een ruimte waarin het denken wordt onderworpen aan een barse, flaubertiaanse dissectie, dan een ruimte waarin improviserend wordt gebeiteld, gelast, of viriel gezweet. Alles hier geeft blijk van stoïcijnse weerspannigheid, van een weergaloze ascetische kijk op de existentie. Het uitverkoren domein voor een West-Vlaamse Marcus Aurelius. Een smalende aristocraat met republikeinse trekken. Een tikkeltje anarchist (als het op hardnekkigheid aankomt), een tikkeltje reactionair (als het moment hem daartoe aanzet).
Er steekt zowel een Ravachol als een Rivarol in Renaat Ramon. Hoe dan ook: voortdurend op zijn qui-vive weet hij voor zichzelf het gewenste evenwicht te bewaren.

Esthetiek zit diep in Ramon ingegraven want het is in alle geledingen van zijn dagelijks bestaan consequent terug te vinden. Architectuur, meubilair, huisraad, kledij: noemt het op en hij geeft het een eigen tint. Een ritme. Het ritme van een stijl. Hoe ‘afstandelijk, onpersoonlijk, koud, cerebraal of berekend’ bij een eerste oppervlakkige kennismaking van zijn plastisch werk (dat expliciet van alle anekdotiek is geëvalueerd) ook lijkt: een geraffineerd hedonistisch principe vormt er het fundament van.

Alain Delmotte

Elk beeldhouwwerk van Ramon is een ijsberg:
het kleinste deeltje is zichtbaar (het materiele)
Het grootste deel is onzichtbaar (het geestelijke).

--

Niets is gemakkelijker
dan een cilinder en een bol
aan elkaar lassen
en de kijker een vrije keuze laten
om het geheel te interpreteren
als een obelisk, totem, dolmen, robot
of wat dan ook.
Niets is moeilijker
dan een cilinder en een bol
aan elkaar lassen,
zodat er voor de kijker
geen enkele interpretatie mogelijk is dan:
cilinder met bol.

Herwig Verleyen